Voorwaarden

De huurprijs is inclusief verzekeringskosten met een eigen risico van € 250,- per geval. De apparatuur is verzekerd binnen de Benelux voor het risico van diefstal (alleen indien er sporen zijn van braak) en brand- en waterschade. Bij diefstal dient de huurder binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en de verhuurder en direct een kopie van de aangifte te verzenden naar Take2media. Voor diefstal en verduistering van onze producten of schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd verbruik is de huurder volledig aansprakelijk.

Bij een annulering brengen wij € 20,- annuleringskosten in rekening.
Annulering van gereserveerde apparatuur dient 20 dagen voor de huurdatum schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 20 dagen van de huurdatum wordt 50% van de huurprijs berekend.